Open menu

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες για τη χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας (website) που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aeraki.design, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ιδιοκτήτης και διαχειριστής αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας είναι η «Αεράκη Χρ. Δέσποινα» (με ταχυδρομική διεύθυνση Τροίας 47, 11251 Αθήνα, και ΑΦΜ: 062515572, ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών), με τον διακριτικό τίτλο AERAKI.DESIGN (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι λέξεις «εμείς», «μας», «εμάς» θα αναφέρονται στην ως άνω).

Για τις ανάγκες τις παρούσας και για λόγους συντομίας, εφεξής θα αποκαλείστε ο «ΧΡΗΣΤΗΣ» (οι λέξεις «εσείς», «σας», «εσάς» θα αναφέρονται στον ως άνω).

 

2. ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό αναφέρονται ο σχεδιασμός της διαδικτυακής τοποθεσίας, ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων λογοτύπου, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα εν λόγω δικαιώματα προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις με τις οποίες πρέπει να συναινεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ εάν επιθυμεί να συνεχίσει την περιήγηση του.

Η λήψη ή αντιγραφή του περιεχομένου και των εικόνων που εμφανίζονται στη διαδικτυακή τοποθεσία επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τα πνευματικά δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή αποθήκευση κάθε είδους περιεχομένου για χρήση άλλη εκτός από την προσωπική χρήση χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Συνεπώς, απαγορεύονται παντός τύπου ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση του υλικού που ανήκει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν αδείας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Επιπλέον, ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της διαδικτυακής τοποθεσίας www.aeraki.design με τρόπο που να προσβάλλει την ταυτότητά της έναντι οποιοδήποτε ΧΡΗΣΤΗ μέσω οποιασδήποτε μεθόδου. Απαγορεύεται η τροποποίηση, διανομή, ή αναδημοσίευση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας για οποιονδήποτε σκοπό.

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στη διαδικτυακή τοποθεσία έχουν προστεθεί καλή τη πίστει και μόνο για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς λόγους. Η διαδικτυακή τοποθεσία περιλαμβάνει πληροφορίες, συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες και κείμενα που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ελέγξει όλες τις διαδικτυακές τοποθεσίες που συνδέονται με τη δική της και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των σελίδων που δεν ανήκουν σε αυτήν, ούτε για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών διαδικτυακών τοποθεσιών ή πηγών, και δεν προσυπογράφει ούτε φέρει ευθύνη ή υποχρέωση, άμεση ή έμμεση, για την πολιτική περί απορρήτου ή για το περιεχόμενο τέτοιων διαδικτυακών τοποθεσιών όπως, ενδεικτικά, για διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλο υλικό ή υπηρεσίες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα από τέτοιες διαδικτυακές τοποθεσίες ή πόρους, ούτε για ζημία, απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση που πραγματοποιήθηκε ή την εμπιστοσύνη που επιδείχθηκε σε περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθενται σε τέτοιες εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες ή πηγές.
Η αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων προσώπων δεν αποτελεί τρόπο πώλησης ή/και αγοράς/προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες για τη διευκόλυνση των ΧΡΗΣΤΩΝ. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, ή πληρότητα του περιεχομένου των εν λόγω διαδικτυακών τοποθεσιών.

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του ΧΡΗΣΤΗ να πιστέψει, να ασπαστεί ή να βασιστεί σε τυχόν πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, ή να διαπραγματευτεί ή να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία αναφέρεται ή προβάλλεται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, ή να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτήν.

 

4. ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συλλέγει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τη διαδικτυακή τοποθεσία. Το λογισμικό περιήγησης (browser) του ΧΡΗΣΤΗ παρέχει πληροφορίες στον διακομιστή ιστού (web server) μας, όπως την διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία έχει συνδεθεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ, την ταυτότητα Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ή τον τύπο browser του ΧΡΗΣΤΗ, καθώς και πληροφορίες που ο ΧΡΗΣΤΗΣ παρέχει σε εμάς, είτε οι τελευταίες παρέχονται μέσω μηνύματος e-mail, εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter), κλπ. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτή την διαδικτυακή τοποθεσία σε συγκεντρωτική μορφή μόνο για στατιστικούς λόγους (χωρίς προσωπική αναγνώριση), για παράδειγμα, για την αποτίμηση της χρησιμότητας και της δημοσιότητας αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερική χρήση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσει ασφαλή τη λειτουργία αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τεχνολογικές ανανεώσεις ενδέχεται να υπερβαίνουν τους εν δυνάμει τεχνικούς ελέγχους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη ή εγγύηση για τυχόν δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν λόγω της προσωρινής ή μόνιμης δυσλειτουργίας αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που μπορεί να υποστούν οι ΧΡΗΣΤΕΣ της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας λόγω της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτήν.

 

6. COOKIES
Τα Cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου και αριθμών τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή με τη δική σας συναίνεση. Τα Cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε εάν έχετε επισκεφθεί ξανά τη διαδικτυακή τοποθεσία μας και θυμούνται τις επιλογές σας.

Τα Cookies μάς επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησή σας στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι βλέπετε μόνο το προωθητικό υλικό που σας ενδιαφέρει.

Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία όπως στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κλπ.
Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω Cookies:

 • Strictly Necessary Cookies (Απαραίτητα Cookies)
  Αυτά είναι τα βασικά Cookies μέσω των οποίων λειτουργεί η διαδικτυακή τοποθεσία μας.
 • Functionality Cookies (Cookies Λειτουργικότητας)
  Μέσω αυτών των Cookies μπορούμε να αναγνωρίσουμε εάν έχετε επισκεφθεί ξανά τη διαδικτυακή τοποθεσία μας, για να μπορούμε να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενό μας για εσάς κλπ.
 • Targeting Cookies (Cookies Στόχευσης/Διαφήμισης)
  Τα Targeting Cookies καταγράφουν την τελευταία σας επίσκεψη, τις σελίδες που επισκεφθήκατε και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούμε να τροποποιούμε τη διαδικτυακή τοποθεσία αλλά και τις διαφημίσεις μας, βάση των δικών σας προτιμήσεων.
 • Third party Cookies (Cookies Τρίτων)
  Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης Cookies που παρέχονται από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τα Cookies τρίτων που ενδέχεται να συναντήσετε μέσω της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.

Google Analytics
Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης για το Διαδίκτυο, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία και να εντοπίσουμε τρόπους για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα Cookies ενδέχεται να παρακολουθούν στοιχεία όπως πόσο χρόνο ξοδεύετε στη διαδικτυακή τοποθεσία και στις σελίδες που επισκέπτεστε, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η διαδικτυακή τοποθεσία μας λειτουργεί σωστά και να συνεχίσουμε να παράγουμε ελκυστικό περιεχόμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες
Το περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας ενδέχεται να περιλαμβάνει ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο που προέρχεται από άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο ΧΡΗΣΤΗΣ είχε επισκεφθεί τις εν λόγω άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Αυτές οι διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιώντας Cookies, και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν διαθέτετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι στην αντίστοιχη διαδικτυακή τοποθεσία.

Απενεργοποίηση Cookies
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies, επιλέγοντας την αντίστοιχη ρύθμιση από τον browser που χρησιμοποιείτε, η οποία επιτρέπει την αποδοχή ορισμένων ή καθόλου Cookies. Eάν επιλέξετε να αποκλείσετε όλα τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε νε περιηγηθείτε σε όλες τις ενότητες της διαδικτυακή τοποθεσίας.

 

7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Ενδέχεται να παρουσιάσουμε ή να προβάλουμε την εταιρεία σας ή την επωνυμία, το λογότυπο, εικόνες ή άλλα μέσα της επιχείρησής σας, καθώς και να παρουσιάσουμε δημόσια τα έργα σας και το προφίλ σας στο πλαίσιο της προώθησης υλικού που σχετίζεται με την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, εκτός αν εσείς μας έχετε ζητήσει ρητά να μην προβούμε σε τέτοιες ενέργειες και εμείς έχουμε αποδεχθεί αυτό το αίτημα.

 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς πρότερη ειδική ειδοποίηση των ΧΡΗΣΤΩΝ. Ωστόσο, εφόσον μια τέτοια τροποποίηση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, δεσμεύει όλους τους ΧΡΗΣΤΕΣ της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας ως προς τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις.